Avís legal, política de privacitat i condicions d’ús

Informació legal

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), es manifesta que el domini https://www.aemt.cat és de la propietat de L’AGRUPACIÓ D’EMPRESES MUNICIPALS DE TARRAGONA, AIE (en endavant l’AIE), amb domicili a Carrer dels Descalços, 15 43003 Tarragona.

Política de privacitat

AIE, en consonància amb la política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat de les vostres dades.

Tota la informació que es recull a Aemt.cat és tractada amb una absoluta i estricta confidencialitat.

1 – Tractament de les dades

Només es recullen o capturen els noms, adreces personals (de treball o electròniques), números de telèfon o qualsevol altra dada personals que voluntàriament faci arribar la persona usuària i, únicament, pels tràmits específics que així ho requereixin.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals es tingui accés com a conseqüència del registre a Aemt.cat.

Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per a la sol·licitud d’algun servei facilitat a través de Aemt.cat. Les dades obtingudes i les que es puguin originar a conseqüència de l’execució del servei resulten necessàries per al desenvolupament, control, gestió i execució dels tràmits sol·licitats i seran incorporades als fitxers adients creats.

Tant els responsables dels tractaments com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades personals i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat.

Finalment, AIE garantirà que totes les seves aplicacions, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

2 – Deures i obligacions

L’usuari podrà exercir tots els drets reconeguts per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment i, en especial, els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició,  l’imitació i  portabilitat i mitjançant la comunicació escrita en l’adreça d’aquesta entitat en Carrer dels Descalços, 15 43003 Tarragona o per correu electrònic a dpd@aemt.cat.

Així mateix pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de dades en dpd@aemt.cat, o presentar un a reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades(apdcat.gencat.cat)

 

L’usuari que faci servir els serveis oferts per Aemt.cat haurà de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe i, per tant, no es podran donar dades inexactes o inexistents.

3 – Comunicacions

Les dades personals recollides a conseqüència del registre a Aemt.cat, no seran facilitades o comunicades a tercers excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

4 – Política de galetes (cookies)

Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema al disc dur de l’ordinador de l’usuari i que s’associen únicament amb un usuari anònim. No poden llegir dades del disc dur de l’usuari ni tampoc altres cookies dipositades per altres proveïdors a través dels seus espais web.

El portal Aemt.cat fa servir les cookies només per obtenir informació sobre la data i l’hora de l’últim cop que l’usuari va visitar el nostre portal, i els continguts escollits a la seva navegació amb la finalitat de treure estadístiques d’ús del portal, sense que aquestes captin informació relativa al mateix usuari.

Com a mecanisme de control, l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies pel seu ordinador, si bé AIE no es responsabilitza que la seva desactivació impedeixi el funcionament correcte de la pàgina.

8 – Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada serà tractada d’acord amb el que es determina en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de dades personals i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals.