Codi Ètic

L’AIE disposa d’una estructura ètica per fomentar el comportament ètic de l’organització i actuar d’acord amb les lleis i normatives vigents.

El codi ètic emmarca els valors i els principis d’actuació de totes les societats que formen part de l’Agrupació d’Interès Econòmic de les empreses municipals de Tarragona, i en base a aquests, estableix les polítiques i normes d’actuació:

• Amb els funcionaris públics.

• Amb el sector privat i davant conflictes d’interès.

• En les accions de patrocini, mecenatge i col•laboració.

• En l’àmbit de la seguretat de la informació.

• Amb la tecnologia industrial.

• En el desenvolupament d’activitats amb incidència ambiental.

L’estructura ètica, que inclou les normes, els òrgans, els procediments i les pràctiques professionals per a la gestió ètica, està supervisada pel Comitè d’Ètica, Prevenció de Riscos Penals i d’Acompliment Normatiu (CEPRAN).

Aquest comitè té per objectiu integrar l’ètica en la visió, l’estratègia, la gestió i les pràctiques de l’empresa.

Per comunicar fets que puguin ser considerats vulneracions o incompliments del Codi Ètic, l’AIE posa a disposició els següents canals:

Correu postal:
Estructura ètica de l’AIE
CEPRAN
C/ Descalços, número 15
43003 Tarragona

Correu electrònic:
codietic@aemt.cat

Cliqueu aquí per veure el Codi Ètic de l’AIE en format PDF

iconoCodiEtic

Cliqueu aquí per veure el Codi Ètic de proveïdors de l’AIE en format PDF

iconoCodiEticProv