Codi Ètic

L’AIE disposa d’una estructura ètica per fomentar el comportament ètic de l’organització i actuar d’acord amb les lleis i normatives vigents.

El codi ètic emmarca els valors i els principis d’actuació de totes les societats que formen part de l’Agrupació d’Interès Econòmic de les empreses municipals de Tarragona, i en base a aquests, estableix les polítiques i normes d’actuació:

• Amb els funcionaris públics.

• Amb el sector privat i davant conflictes d’interès.

• En les accions de patrocini, mecenatge i col•laboració.

• En l’àmbit de la seguretat de la informació.

• Amb la tecnologia industrial.

• En el desenvolupament d’activitats amb incidència ambiental.

L’estructura ètica, que inclou les normes, els òrgans, els procediments i les pràctiques professionals per a la gestió ètica, està supervisada pel Comitè d’Ètica, Prevenció de Riscos Penals i d’Acompliment Normatiu (CEPRAN).

Aquest comitè té per objectiu integrar l’ètica en la visió, l’estratègia, la gestió i les pràctiques de l’empresa.

Per comunicar fets que puguin ser considerats vulneracions o incompliments del Codi Ètic, l’AIE posa a disposició els següents canals:

  • A través de la plataforma de VIADENUNCIA:  https://box.viadenuncia.net/2420033964
  • Correu electrònic a codieticagrupacio@viadenuncia.net
  • Per mitjà de carta postal dirigida a:Comitè de compliance de VIADENUNCIA INFRACCIONS I DENUNCIES AEMT-AIE. Av. De les Corts Catalanes núm. 5-7 pis 1 08173 Sant Cugat del Vallès
  • Telefònicament, al número 877914044
  • Entrevista amb la persona gestora del canal de denúncies, prèvia sol·licitud de cita, a través del telèfon 877914044

Cliqueu aquí per veure el Codi Ètic de l’AIE en format PDF

iconoCodiEtic

Cliqueu aquí per veure el Codi Ètic de proveïdors de l’AIE en format PDF

iconoCodiEticProv